>>>Compressor Development Project
Compressor Development Project

Compressor Development Project

Planowane efekty

Tematem projektu jest opracowanie nowej 5-stopniowej sprężarki osiowo-promieniowej do zastosowania w silniku turbośmigłowym.

Projekt zakłada osiągnięcie parametrów pracy takich jak spręż, stosunek mocy do masy oraz trwałość przewyższających obecnie dostępne rozwiązania.

Zakończenie projektu planowane jest na koniec 2019 roku.

Wartość projektu: 53,818,139.04 PLN

Our site uses cookies to provide you the best service possible. You can find the terms in our Cookies Policy » I Agree