Compressor Development Project

„OPRACOWANIE PROROTYPU SPRĘŻARKI O ZNACZĄCO ULEPSZONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH JAKO PIERWSZY KROK DO STWORZENIA W POLSCE SILNIKA TURBOŚMIGŁOWEGO NOWEJ GENERACJI”

CEL PROJEKTU:

Celem Projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali świata produktu – sprężarki do silnika turbośmigłowego nowej generacji, która będzie miała kluczowy wpływ na pracę i wydajność całego silnika – zapewni większą moc wyjściową silnika na docelowym pułapie przelotowym, lepszy współczynnik zużycia paliwa, a także zwiększony czas pomiędzy przeglądami. Nowa sprężarka cechować będzie się wyższym sprężem powietrza oraz wyższym stosunkiem mocy do masy. Opracowany w Projekcie produkt znajdzie zastosowanie w silnikach turbośmigłowych nowej generacji dedykowanych do samolotów dla lotnictwa biznesowego i ogólnego.

Projekt jest odpowiedzią na jedną z głównych potrzeb rynku docelowego, tj. na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne technologie, które pozwolą na obniżenie kosztów eksploatacji oraz osiągnięcie wyzszej efektywności pracy silnika turbosmigłowego, przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy.

Realizację Projektu zakończono w Q4 2021.

Wartość Projektu: 52,096,019.18 PLN (30,321,639.30 PLN dofinansowanie z EU)

„DEVELOPMENT OF A PROTOTYPE COMPRESSOR WITH SIGNIFICANTLY IMPROVED TECHNICAL PARAMETERS AS THE FIRST STEP TO CREATE IN POLAND A NEW GENERATION TURBOPROP ENGINE”

PROJECT GOAL:

The aim of the Project is to develop an innovative product on a global scale – a high pressure compressor for a new generation of turboprop engines, which will have crucial impact on the operation and efficiency of the entire engine – providing enhanced output engine power at the target flight ceiling, better fuel consumption and extended operating time between overhauls. The new compressor will exhibit better air compression ratio as well as higher power to mass ratio. The outcome of the Project will be applicable to a new generation turboprop engines dedicated for business and general aviation.

The Project aims to respond to one of the main needs of the target market, i.e. the growing demand for innovative technology that will reduce exploitation costs and increase effectiveness of the turboprop engine while preserving safety parameters during the engine operation.

Project realization was finalized in Q4 2021.

The Project value:  52,096,019.18 PLN (30,321,639.30 PLN co-financed by EU Funding)

Related news