New Heat Resistant Composite Material

„OPRACOWANIE NOWEGO MATERIAŁU KOMPOZYTOWEGO O WYSOKIEJ ŻAROODPORNOŚCI DO ZASTOSOWAŃ W KOMPONENTACH SILNIKA LOTNICZEGO”

CEL PROJEKTU:

Projekt zakłada realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie innowacji produktowej w postaci materiału kompozytowego na bazie nieorganicznej żywicy polimerowej, wraz z technologią wytwarzania.

Opracowana innowacja przeznaczona będzie dla branży lotniczej – znajdzie zastosowanie w konstrukcji elementów statycznych sprężarki lub turbiny wysokiego ciśnienia, stanowiących komponent napędów lotniczych.

Realizacja Projektu pozwoli opracować materiał kompozytowy o wysokiej żaroodporności i żarowytrzymałości, pozwalając na zastosowanie w temperaturach przekraczających możliwości materiałów kompozytowych opartych na organicznych żywicach polimerowych. Opracowany innowacyjny materiał jednocześnie charakteryzować się będzie obniżoną masą i kosztem produkcji, uzasadniającym jego komercyjne zastosowanie do produkcji napędów lotniczych.

Rezultat Projektu stanowić będzie odpowiedź na potrzeby odbiorców docelowych (producentów samolotów) i końcowych (linii lotniczych), umożliwiając poprawę parametrów pracy napędu lotniczego i całej jednostki latającej, przekładających się m.in. na obniżenie spalania paliwa i emisji spalin do atmosfery, obniżenie kosztów produkcji maszyn oraz utrzymanie bezpieczeństwa lotów.

Zakończenie Projektu planowane jest na Q4 2023.

Wartość Projektu: 4.342.669,73 PLN (2.548.728,21 PLN dofinansowanie z EU).

 

„DEVELOPMENT OF A NEW HEAT RESISTANT COMPOSITE MATERIAL FOR USE IN AIRCRAFT ENGINE COMPONENTS”

PROJECT GOAL:

The aim of the Project is to conduct Research & Development to create an innovative product in the form of polysialate resin based composite material, together with manufacturing technology.

The developed innovation will be dedicated for aviation industry – it will find its application in the design of high-pressure compressor or high-pressure turbine components.

The Project will allow to develop a heat and creep resistant composite material capable of exceeding maximum operating temperatures for polymer matrix composites. The developed innovative material will be contemporaneously characterized by its low density and low production costs, what will enable its commercial application in aircraft engines production.

The result of the Project will be a response to the needs of aircraft manufacturers and end users (airlines), by improving the operating parameters of an aircraft engine and the entire flying unit, resulting in, among others, the reduction of fuel consumption and exhaust emission, lowering the production and maintenance costs, while maintaining continuous flight safety.

Completion of the Project is planned for Q4 2023.

The Project value:  4,342,669.73 PLN (2,548,728.21 PLN co-financed by EU Funding)

Related news

PCD project in Forbes magazine

2022/10/28 |

What are the major challenges facing the aviation in the decades to come? How GE Aerospace engineers i [...]