The aerospace industry needs a material to replace expensive titanium and heavy nickel in the production of engine parts. The key is that the newly developed materials should be resistant to extremely high temperatures, exceeding the capabilities of materials that are currently available on the market.

Engineers from General Electric Company Polska are working on such a composite based on a special innovative, polymer-ceramic resin. The material is to be an alternative to the titanium or nickel alloys currently used in aviation. The disadvantage of the former is primarily high cost, the latter – high density, which then translates into a high weight of components made of nickel alloys. The composite material developed with the support of EU funds is to be used in aviation primarily to build high-pressure compressors and turbines, which means operating at temperatures exceeding the current limits of use of commercially available composite materials. It will allow to reduce the weight of aircraft, which will result in lower fuel consumption, and therefore also greater savings, additionally it will also enable the adaptation of the machines to run on next-generation fuels.

The project „Development of a new heat resistant composite material for use in aircraft engine components” is implemented within the 2014-2020 Smart Growth Operational Programme and is co-financed by the European Union within the European Regional Development Funds.

Przemysł lotniczy potrzebuje materiału, który zastąpi drogi tytan oraz ciężki nikiel przy produkcji części do silników lotniczych. Nowy kompozyt powinien być odporny na ekstremalnie wysokie temperatury, tak by przewyższał w tym względzie materiały, które są obecnie dostępne na rynku.

Inżynierowie z General Electric Company Polska pracują nad kompozytem, którego bazę stanowi innowacyjna, nieorganiczna żywica polimerowa. Materiał ten będzie alternatywą dla obecnie używanych w przemyśle lotniczym stopów tytanu i niklu. Wadą tytanu jest wysoka cena, z kolei nikiel ma dużą gęstość, co oznacza, że komponenty zawierające jego stopy charakteryzują się dużą masą. Materiał kompozytowy stworzony przy wsparciu z funduszy UE ma być wykorzystywany w przemyśle lotniczym głównie przy budowie sprężarek wysokiego ciśnienia i turbin, co oznacza ekspozycję na temperatury przekraczające obecne limity komercyjnie dostępnych materiałów kompozytowych. Zastosowanie nowego materiału pozowli obniżyć wagę samolotu, co przekładać się będzie na mniejsze zużycie paliwa, a co za tym idzie większe oszczędności. Dodatkowo, umożliwi to przystosowanie maszyn lotniczych do pracowania na paliwach nowej generacji.

Projekt “Opracowanie nowego materiału kompozytowego o wysokiej żaroodporności do zastosowań w komponentach silnika lotniczego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.