>>>Power Turbine with Additively Manufactured Components
Power Turbine with Additively Manufactured Components

Power Turbine with Additively Manufactured Components

Planowane efekty

Tematem projektu jest opracowanie i badanie nowoczesnej turbiny napędowej silnika turbośmigłowego, zaprojektowanej z wykorzystaniem elementów strukturalnych wytwarzanych metodami przyrostowymi. Metody te pozwalają na opracowanie rozwiązań nieosiągalnych z wykorzystaniem tradycyjnych metod wytwarzania. Z drugiej strony są one dopiero w początkowej fazie rozwoju.

W chwili rozpoczęcia projektu w lotnictwie komercyjnym nie ma żadnego silnika z certyfikowanymi komponentami strukturalnymi wyprodukowanymi metodą przyrostową.

Celem naszego projektu jest opracowanie turbiny napędowej charakteryzującej się zmniejszoną liczbą komponentów, wydłużoną trwałością oraz niskim współczynnikiem masy do mocy.

Wartość projektu: 47,144,416.15 PLN

Our site uses cookies to provide you the best service possible. You can find the terms in our Cookies Policy » I Agree