>>>Cooling Technology Development Project
Cooling Technology Development Project

Cooling Technology Development Project

Planowane efekty

Tematem projektu jest opracowanie pierwszej w historii polskiego lotnictwa metodologii projektowania chłodzonych komponentów sekcji gorącej maszyn wirujących.

Projekt skupia się na łopatkach, kierownicach i bandażach turbiny wysokiego ciśnienia. Powyższa technologia podlega licencyjnej kontroli exportu. Projekt realizowany jest z wykorzystaniem zaawansowanych metod badawczych, takich jak Pressure Sensitive Paint, lub badaniach kamerą podczerwieni na silniku badawczym.

Efektem projektu będzie opracowanie turbiny wysokiego ciśnienia, w której zastosowana będzie autorska technologia chłodzenia.

Wartość projektu: 55,895,451.04 PLN

Our site uses cookies to provide you the best service possible. You can find the terms in our Cookies Policy » I Agree