Power Turbine with Additively Manufactured Components

„OPRACOWANIE LOTNICZEJ TURBINY NAPĘDOWEJ ZAWIERAJĄCEJ KOMPONENTY WYTWARZANE METODĄ PRZYROSTOWĄ”

CEL PROJEKTU:

Projekt zakłada realizację prac Badawczo – Rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie innowacji produktowej na skalę międzynarodową – lotniczej turbiny napędowej zawierającej komponenty wytwarzane metodą przyrostową (druk 3D). Projekt zakłada przeprowadzenie prac B+R, w ramach których opracowany zostanie prototyp turbiny napędowej, poddany początkowo testom w warunkach laboratoryjnych, a następnie w otoczeniu stanowiącym model rzeczywistych warunków pracy.

Rezultat Projektu stanowi odpowiedź na potrzeby rynku związane z rosnącym popytem na przewozy lotnicze, m.in. skrócenie czasu produkcji oraz dostarczenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań w konkurencyjnej cenie. Istotną korzyścią dla odbiorców, wynikającą z zastosowania technologii druku 3D jest możliwość redukcji masy turbiny, a tym samym całej jednostki latającej, co znajduje odzwierciedlenie w mniejszym zużyciu paliwa i emisji CO2 docelowego silnika.

Realizację Projektu zakończono w kwietniu 2023.

Wartość Projektu: 51,430,336.88 PLN (24,935,086.18 PLN dofinansowanie z EU)

„DEVELOPMENT OF THE ADVANCED TURBOPROP ENGINE POWER TURBINE CONTAINING 3D PRINTED HARDWARE”

PROJECT GOAL:

The aim of the Project is to conduct Research & Development to create a product that will be innovative on a global scale – a power turbine containing components made by additive manufacturing (3D printing). The project assumes to conduct R&D works, during which a prototype of the power turbine will be developed, initially tested in laboratory environment, and subsequently tested on a rig reflecting real operation conditions of the power turbine.

The Project result – the power turbine, is a response to the market needs associated with permanently increasing demand for air transport, e.g. shortening the production lead time and providing technologically advanced concepts at a competitive price. A significant benefit to the customers, resulting from the additive manufacturing used in the Project, is the reduction of weight of the power turbine, thus the entire engine, what directly reflects in lower fuel consumption and CO2 emmision of the engine.

Project realization was finalized in April 2023.

The Project value:  PLN 51,430,336.88 (PLN 24,935,086.18 co-financed by EU Funding)

Related news