>>>Generic Test Platform for Safety Critical Systems
Generic Test Platform for Safety Critical Systems

Generic Test Platform for Safety Critical Systems

Planowane efekty

Wynikiem prac zespołu projektowego będzie Uniwersalna Platforma Testowa zawierająca kwalifikowalne moduły, umożliwiające jej zastosowanie do testowania systemów lotniczych krytycznych dla bezpieczeństwa.

W ramach projektu stworzone zostanie również stanowisko do testowania wyświetlaczy pokładowych (osadzone na Uniwersalnej Platformie) wykorzystujące nowatorskie algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu – będące również przedmiotem projektu.

Wartość projektu: 4,301,757.61 PLN

Our site uses cookies to provide you the best service possible. You can find the terms in our Cookies Policy » I Agree