Innovative 3D Design For Turbojet Engines

“OPRACOWANIE I WDROŻENIE NOWATORSKIEJ USŁUGI PROJEKTOWANIA SILNIKÓW TURBOODRZUTOWYCH Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII PRZYROSTOWYCH I ZAAWANSOWANYCH METOD CHŁODZENIA”

CEL PROJEKTU:

Projekt zakłada realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie innowacji produktowej na skalę międzynarodową polegającej na usłudze projektowania komponentów silnika turboodrzutowego bazującej na wykorzystaniu technologii druku 3D.

Opracowana innowacja stanowić będzie zbiór najlepszych praktyk i znajdzie szerokie zastosowanie w silnikach lotniczych.

Rezultat projektu stanowić będzie odpowiedź na potrzeby rynkowe związane z rosnącym popytem na przewozy lotnicze tj. skróceniem czasu produkcji oraz dostarczeniem zaawansowanych technologicznie rozwiązań w konkurencyjnej cenie przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Istotną korzyścią dla odbiorców wynikającą z zastosowania technologii przyrostowych będzie również możliwość redukcji masy silnika lotniczego w celu poprawy jego osiągów oraz poprawa żywotności komponentów silnika poprzez redukcję ilości połączeń w modułach silnika.

Projekt zrealizowany w konsorcjum partnerskim z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Lotnictwa w Warszawie. Realizacja Projektu zakończona w Q4 2022.

Budżet kwalifikowany Projektu: 4.814.375,12 PLN (2.989.507,52 PLN dofinansowanie z UE)

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF AN INNOVATIVE DESIGN SERVICE FOR TURBOJET ENGINES USING ADDITIVE TECHNOLOGY AND ADVANCED COOLING METHODS”

PROJECT GOAL:

The aim of the Project is to conduct research & development works in order to create a new, global- scale product innovation related to designing turbojet engine components with the use of 3D printing technology.

The innovation will constitute best practices and will be widely used in the aircraft engines.

The Project result is a response to the market needs related to the increasing demand for air transport, e.g. shortening the production lead time and providing technologically advanced concepts at a competitive price while maintaining the highest safety standards. A significant benefit to the customers resulting from the additive manufacturing used, is a possible reduction of weight of the entire engine in order to improve its performance and enhancement of the engine components life span through the reduction of connections in the engine modules.

The project was implemented in the partnership with Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation in Warsaw. Project realization was finalized in Q4 2022.

The Project eligible budget: PLN 4,814,375.12 (PLN 2,989,507.52 co-financed by EU Funding)

Related News

Watch the video about our project!

2024/03/19 |Comments Off on Watch the video about our project!

We are delighted to inform you that the project “Development and implementation of an innovative desig [...]